DMCR NEWS

ชุมชนพร้อมใจ เรารักปลาฉลามวาฬ เกาะยาวน้อย

  • 3 ธ.ค. 2563
  • 62
ชุมชนพร้อมใจ เรารักปลาฉลามวาฬ เกาะยาวน้อย

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ร่วมกับศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน เชิญผู้แทนจากชมรมเรือหางยาวท่องเที่ยว ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย ผู้นำชุมชน ผู้แทนจากโฮมสเตย์ชุมชนท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย และผู้ประกอบการท่องเที่ยวพื้นที่เกาะยาวน้อย ๒๐ คน ประชุมให้คำแนะนำการจัดการเข้าชมปลาฉลามวาฬโดยวิธีการที่ถูกต้อง พร้อมรับฟังปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา ณ ชมรมโฮมสเตย์ชุมชนท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย พร้อมมอบคู่มือและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การชมปลาฉลามวาฬที่ถูกต้องแจกจ่ายให้กับผู้ข้าร่วมประชุม และทุกคนพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำและจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง