DMCR NEWS

MOU ขับเคลื่อนจิตอาสารักษ์ลุ่มน้ำปราณบุรี

  • 4 ธ.ค. 2563
  • 40
MOU ขับเคลื่อนจิตอาสารักษ์ลุ่มน้ำปราณบุรี

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๓ (เพชรบุรี) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้โครงการ “จิตอาสารักษ์แม่น้ำในลุ่มน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” จัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมเพชรมรกต ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาล ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง