DMCR NEWS

ทส. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น

  • 4 ธ.ค. 2563
  • 68
ทส. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ตลอดจนผู้แทนเครือข่าย ทสม. ๔๕๐ คน เข้าร่วมประชุมเครือข่าย ทสม. และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ ภายใต้รูปแบบกิจกรรม "ทสม.วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ร่วมกล่าวคําปฏิญาณตนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดาวรุ่งระดับประเทศ และดีเด่นระดับจังหวัด รวม ๑๑๖ รางวัล โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแกรนด์แมนดาริน โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล กรุงเทพฯ เพื่อแสดงถึงการรวมพลังของเครือข่าย ทสม. ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นเวทีนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงแนวทางการพัฒนาบทบาทของเครือข่าย ทสม. พร้อมทั้งมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง