DMCR NEWS

เตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ปัตตานี

  • 4 ธ.ค. 2563
  • 77
เตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ปัตตานี

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) ร่วมกับ ทสจ.ปัตตานี หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี กองร้อยทหารที่ ๔๓๐๔ และผู้นำชุมชน ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านสวนมะพร้าว ต.ตุยง อ.หนองจิก บ้านตุยง ต.ตุยง อ.หนองจิก และบ้านตะโละกาโปร์ ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยนำน้ำดื่ม ข้าวสาร และอาหารแห้งแจกจ่ายผู้ประสบภัย และช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง สถานการณ์ในพื้นที่โดยรวมมีฝนตกเล็กน้อย ปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง