DMCR NEWS

ชี้แจงการขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง การรับสมัคร อสทล. บ้านฉาง

  • 4 ธ.ค. 2563
  • 67
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง การรับสมัคร อสทล. บ้านฉาง

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) พบปะกลุ่มชุมชนชายฝั่งกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน ๕๐ คน ณ ที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน ม.๔ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับหลักการ คุณสมบัติ วิธีการในการขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง และการรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เพื่อเตรียมการจดแจ้งชุมชนชายฝั่ง และรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่ เพื่อเพิ่มจำนวนเครือข่ายอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง