DMCR NEWS

สำรวจพื้นที่เตรียมแปลงปลูกหญ้าคาทะเลอ่าวพังงา

  • 4 ธ.ค. 2563
  • 87
สำรวจพื้นที่เตรียมแปลงปลูกหญ้าคาทะเลอ่าวพังงา

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ร่วมกับชาวบ้านสำรวจแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวพังงา จ.พังงา เพื่อเตรียมแปลงปลูกหญ้าคาทะเล ๑๒ ไร่ พร้อมทั้งเก็บคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่เตรียมปลูกหญ้าคาทะเล โดยมีความเค็ม ๓๐ ppt. ค่าความเป็นกรดด่าง ๗.๒ ค่าอุณหภูมิ ๓๐ องศาเซลเซียส และพื้นดินมีลักษณะเป็นโคลนปนเปลือกหอย ซึ่งได้ทำขอบเขตพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับปลูกหญ้าทะเล และทำแปลงย่อยเพื่อเตรียมปลูกหญ้าทะเลต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง