DMCR NEWS

โล่งอก ไม่พบแมงกะพรุนพิษทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

  • 5 ธ.ค. 2563
  • 53
โล่งอก ไม่พบแมงกะพรุนพิษทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจแมงกะพรุนพิษ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณหาดแหลมแม่พิมพ์ จ.ระยอง หาดแหลมสิงห์จ.จันทบุรี และหาดพลอยแดง จ.ตราด โดยการวางอวนลอยกุ้ง ๓ ชั้น ความยาวอวนประมาณ ๔๐๐ เมตร เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง ๓ ครั้ง ผลการสำรวจในครั้งนี้ ไม่พบตัวอย่างแมงกะพรุนพิษ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง