DMCR NEWS

บูรณาการช่วยเหลือพี่น้องบ้านบางควาย นครศรีธรรมราช

  • 6 ธ.ค. 2563
  • 51
บูรณาการช่วยเหลือพี่น้องบ้านบางควาย นครศรีธรรมราช

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) บูรณาการร่วมกับ ทสจ.นครศรีธรรมราช และผู้ใหญ่บ้าน ม.๖ ลงพื้นที่บ้านบางควาย ม.๖ ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และน้ำดื่ม ไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง