DMCR NEWS

อทช.ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมสัมมนา พ.ร.บ.ทช.

  • 17 เม.ย. 2558
  • 749
อทช.ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมสัมมนา พ.ร.บ.ทช.

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) เป็นประธานในการประชุมการจัดอบรมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2558 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวุฒิชัย เจนการ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และข้าราชการระดับสูง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง