DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการจ้างจัดทำร่างประกาศ มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่เกาะเต่าและพื้นที่โครงการนำร่องการใช้แท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม จำนวน 7 ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

  • 13 ม.ค. 2564
  • 75

ดาวน์โหลด

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.48 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง