DMCR NEWS

สำรวจพื้นที่บุกรุกป่าชายเลนชายฝั่ง ๒ สมุทร

  • 14 ม.ค. 2564
  • 31
สำรวจพื้นที่บุกรุกป่าชายเลนชายฝั่ง ๒ สมุทร

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สุมทรสาคร) นำเรือ ทช.๘๐๑ ร่วมกับ ทสจ.สมุทรสาคร และตำรวจกองกำกับการ ๕ บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน แนวกัดเซาะชายฝั่ง และสำรวจพื้นที่การจัดวางแนวโกงกางเทียม (C/Aoss) บริเวณชายฝั่ง จ.สมุทรสงครามต่อเนื่องจนถึง จ.สมุทรสาคร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง