DMCR NEWS

เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมืองปัตตานี อย่างต่อเนื่อง

  • 14 ม.ค. 2564
  • 45
เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมืองปัตตานี อย่างต่อเนื่อง

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่๙ (ปัตตานี) ร่วมกับ ทสจ.ปัตตานี ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำอาหาร ข้าวห่อ ๑๖๗ ชุด น้ำดื่ม ๔๐๐ ลิตร แจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านปะกาลีมาปูโระ ม.๘ ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี จากนั้นร่วมสนับสนุนภารกิจ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ และ อบจ.ปัตตานี สถานการณ์วันนี้ ฝนหยุดตก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง ในเขต อ.เมืองปัตตานี เป็นมวลน้ำที่รอระบายลงทะเลผ่านทางแม่น้ำปัตตานี ทั้งนี้ ทช. ได้จัดเวรเฝ้าติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง