DMCR NEWS

เก็บตัวอย่างขยะทะเลชายหาดน้ำริน ระยอง

  • 14 ม.ค. 2564
  • 37
เก็บตัวอย่างขยะทะเลชายหาดน้ำริน ระยอง

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก เก็บตัวอย่างขยะทะเลบริเวณชายหาดน้ำริน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง พร้อมทั้งวัดความชันของหาด โดยเก็บตัวอย่างหัว กลางและท้ายหาดเป็นระยะทางรวม ๓๐๐ เมตร และจำแนกประเภทของขยะ ชั่งน้ำหนัก ประเภทขยะส่วนใหญ่เป็นขวดน้ำ​ แก้วน้ำ​ ถุง​ น้ำหนักขยะรวม​ ๑๓๒.๓ กก. เพื่อนำมาศึกษาปริมาณของขยะในเชิงระบุยี่ห้อสินค้า และศึกษาปริมาณขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) ที่พบมากในขยะทะเลของประเทศไทย ๗ ประเภท เป้าหมายเพื่อให้ผู้ผลิตตระหนักถึงพลาสติกและขยะที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม และหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือย่อยสลายได้

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง