DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดทำร่างประกาศ มาตราการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่เกาะเต่าและพื้นที่โครงการนำร่องการใช้แท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม จำนวน ๗ ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล) (เชิญชวน)

  • 14 ม.ค. 2564
  • 171

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศ 14 มกราคม 2564 จนถึงก่อนวันที่เสนอราคา 21 มกราคม 2564

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-142 7400 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

TOR.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 9
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.42 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 8
ประกาศกรม.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.68 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 7
เอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.29 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 8

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง