DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำแนวเขตแบ่งสิทธิ์ทำกิน ขุดคูแพรก จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕)(เชิญชวน)

  • 19 ม.ค. 2564
  • 65

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศ19 มกราคม 2564 จนถึงก่อนวันที่เสนอราคา 26 มกราคม 2564

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7459 1626 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

TOR.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.67 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
ประกาศ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.51 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
ปร5.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.86 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
เอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.91 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง