DMCR NEWS

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564

  • 20 ม.ค. 2564
  • 2,010
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564

          วันที่ 20 มกราคม 2564 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ ส.ค.ส. และไดอารีพระราชทาน ประจำปี 2564 มอบให้แก่ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรมทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 9 กรม ทช. ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและยังความปลาบปลื้มให้แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรม ทช. เป็นล้นพ้น

 

 

 

ภาพ/ข่าวโดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง