DMCR NEWS

ร่วมหารือ SCG พัฒนาปะการังเทียม ๓D Cement Printing

  • 26 ม.ค. 2564
  • 52
ร่วมหารือ SCG พัฒนาปะการังเทียม ๓D Cement Printing

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี พร้อมด้วยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมหารือกับนายพงศกร สุวรรณวงศ์ ผู้แทนบริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด (SCG) ในการพัฒนาวัสดุสร้างปะการังเทียมด้วยเทคโนโลยี ๓D Cement Printing สำหรับเป็นฐานลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง และการปลูกปะการังธรรมชาติ สร้างต้นแบบปะการังเทียมรุ่นใหม่ที่มีความเสมือนจริง ใกล้เคียงธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อให้แนวปะการังกลับมามีสภาพความอุดมสมบูรณ์ และสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับสิ่งมีชีวิตในทะเล อีกทั้งเพื่อคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศทางทะเลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทะเลไทย รวมถึงเพิ่มศักยภาพในด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง