DMCR NEWS

เก็บตัวอย่างหญ้าใบมะกรูดบ้านร็อคการ์เด้น ระยอง

  • 28 ม.ค. 2564
  • 26
เก็บตัวอย่างหญ้าใบมะกรูดบ้านร็อคการ์เด้น ระยอง

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก เก็บตัวอย่างดินตะกอนและหญ้าใบมะกรูด บริเวณหมู่บ้านร็อคการ์เด้น อ.แกลง จ.ระยอง ระดับความลึกน้ำที่พบหญ้าทะเล ๔ เมตร และเก็บหญ้าทะเลที่ความหนาแน่น ๔ ระดับ (๑๐% ๒๕% ๕๐% ๗๕%) โดยใช้ Quadrat ขนาด ๒๕x๒๕ ซม. ซึ่งหญ้าใบมะกรูดที่เก็บเป็นตัวอย่างจะนำมาวิเคราะห์การกักเก็บคาร์บอนในแหล่งหญ้าทะเล พร้อมทั้งศึกษามวลชีวภาพหญ้าทะเล ในห้องปฏิบัติการต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง