DMCR NEWS

ตรวจสอบคราบดำหาดวงเดือน พบยังไม่กระทบสัตว์น้ำ

  • 28 ม.ค. 2564
  • 28
ตรวจสอบคราบดำหาดวงเดือน พบยังไม่กระทบสัตว์น้ำ

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด กรมควบคุมมลพิษ และ ทสจ.ระยอง ตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้น กรณีรับแจ้งข่าวจาก Facebook “อาสาสมัครผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง” พบคราบสีดำลอยอยู่บนผิวน้ำ บริเวณหาดวงเดือน เกาะเสม็ด ต.บ้านเพ อ.เมือง จ.ระยอง ผลการตรวจสอบพบว่าน้ำทะเลมีสีปกติ ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่พบคราบสีดำลอยบนผิวน้ำและบริเวณชายหาด แต่พบตะกอนสีดำเกาะติดตามทุ่นเทียบเรือเล็กน้อย ทั้งนี้ ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลทั่วไป ๓ สถานี (SM๑-SM๓) ไม่พบคราบน้ำมัน แต่พบเศษลักษณะคล้ายตะกอนของอินทรีย์สาร โดยคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ ๒ เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง และประเภทที่ ๔ เพื่อการนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๐) และเมื่อสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ทราบว่าพบตะกอนสีดำ ไม่ทราบแหล่งที่มาบริเวณหาดทรายแก้วเป็นระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร และบริเวณหาดวงเดือน เป็นระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร สำหรับปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเล และคุณภาพน้ำประเภทสารอาหารอยู่ระหว่างวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง