DMCR NEWS

ตรวจเรือประมงทะเลปัตตานี เอกสารครบตามระเบียบ IUU

  • 28 ม.ค. 2564
  • 25
ตรวจเรือประมงทะเลปัตตานี เอกสารครบตามระเบียบ IUU

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) นำเรือ ทช.๒๒๓ ตรวจตราป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายไร้การควบคุม (IUU) ทะเลปัตตานี รวม ๕ ลำ เป็นเรืออวนครอบปลากะตัก และเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ โดยไม่พบความผิดตามกฎหมาย มีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จึงประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ถูกกฎหมาย การจัดการขยะทะเล โดยไม่ให้ละเมิดกฎหมายทะเลต่างๆ และการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง