DMCR NEWS

เยาวชนสงขลารุ่นใหม่ใส่ใจช่วยกันอนุรักษ์ทะเลไทย

  • 28 ม.ค. 2564
  • 45
เยาวชนสงขลารุ่นใหม่ใส่ใจช่วยกันอนุรักษ์ทะเลไทย

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) เดินสายประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การบริหารจัดการขยะทะเลอย่างถูกวิธี การรณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากโดนแมงกะพรุนพิษ และมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา และนักท่องเที่ยวจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวม ๓๐ คน บริเวณ หาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง