DMCR NEWS

ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และปัญหาทางทะเลสงขลา

  • 28 ม.ค. 2564
  • 52
ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และปัญหาทางทะเลสงขลา

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ทำประมงผิดกฎหมาย ปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้าอาวุธผิดกฎหมาย การลักลอบนำเข้าของหนีภาษี การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และปัญหาการก่อการร้าย พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ภายใน ศรชล. ภาค ๒ ณ ห้องประชุม ศรชล. ภาค ๒ อ.เมือง จ.สงขลา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง