DMCR NEWS

ตามติดนักวิชาการกรมทะเล สำรวจชีวิตวาฬบรูด้า

  • 28 ม.ค. 2564
  • 95
ตามติดนักวิชาการกรมทะเล สำรวจชีวิตวาฬบรูด้า

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สำรวจและติดตามสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พบสัตว์ทะเลหายาก ๓ ชนิด คือ
๑. โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris)​ รวมประมาณ ๒๕-๓๐ ตัว บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของ จ.สมุทรสาคร ห่างจากชายฝั่ง ๔ กม. และบริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของ จ.สมุทรสาคร ห่างจากชายฝั่ง ๑๕ กม.
๒. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise​: Neophocaena​ phocaenoides​) รวมประมาณ ๑๕-๒๐ ตัว พบบริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของปากแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร ห่างจากชายฝั่ง ๑๐-๑๕ กม.
๓. วาฬบรูด้า (Bryde’s whale: Balaenoptera edeni) รวม ๖ ตัว ชื่อแม่สดใสและเจ้าแสนดี เจ้าชัดเจน เจ้าสายธาร เจ้าสาลี่ และไม่ทราบชื่อ ๑ ตัว พบแพร่กระจายตั้งแต่บริเวณปากแม่น้ำท่าจีนถึงชายฝั่งด้านตะวันตกของ จ.สมุทรสาคร ห่างฝั่ง ๕-๑๖ กม. โดยสัตวแพทย์รายงานผลการตรวจสุขภาพวาฬบรูด้า ๕ ตัว คือ เจ้าชัดเจน เจ้าสายธาร เจ้าสาลี่ แม่สดใสและเจ้าแสนดี พบว่าวาฬแต่ละตัวมีคุณภาพและอัตราการหายใจปกติ การเคลื่อนไหว การทรงตัว​ แสดงพฤติกรรมปกติ ความสมบูรณ์ของร่างกาย (Body Condition Score: BCS) อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น แม่สดใส ที่ผอมกว่าปกติ เนื่องจากอยู่ในระยะให้นมลูก และพบรอยโรคบนผิวหนัง (Tattoo Skin disease: TSD) จำนวน ๒ ตัว ได้แก่ เจ้าชัดเจน และแม่สดใส ซึ่งนายสัตวแพทย์จะติดตามสุขภาพวาฬบรูด้าต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง