DMCR NEWS

ตามชมความสมบูรณ์แนวปะการัง แหลมคอกวาง

  • 28 ม.ค. 2564
  • 56
ตามชมความสมบูรณ์แนวปะการัง แหลมคอกวาง

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจสถานภาพปะการังบริเวณเกาะไข่และแหลมคอกวางโดยวิธี Line intercept transect ๒ สถานี เบื้องต้นพบค่าอุณหภูมิ ๒๖-๒๗ องศาเซลเซียส ความโปร่งแสง ๑-๗ ม. ความเค็ม ๓๑ PPT ความลึก ๒-๖ ม. ปะการังที่มีชีวิตที่พบได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังจานแบบแผ่นตั้งยืน (Turbinaria frondens) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ฯลฯ ปลาในแนวปะการังที่พบ ได้แก่ ปลาสลิดหินหางขลิบดำ (Chromis tematenis) ปลาสลิดหินสีน้ำตาล (Chromis cinerascens) ปลากล้วยหางเหลือง (Caesio cuning) ปลาสลิดหินเทา (Pomacentrus adelus) ปลาสลิดหินบั้งหางกรรไกร (Abudefduf sexfasciatus) สิ่งมีชีวิตหน้าดินอื่น ๆ ได้แก่ หอยมือเสือ (Giant clams) หอยใบพัด (Pedum spondyloideum) ทั้งนี้ ได้ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อเป็นจุดเฝ้าระวังปะการังฟอกขาวต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง