DMCR NEWS

กรมทะเล เปิดรับสมัครข้าราชการระดับปฏิบัติการ ๔ ตำแหน่ง

  • 28 ม.ค. 2564
  • 146
กรมทะเล เปิดรับสมัครข้าราชการระดับปฏิบัติการ ๔ ตำแหน่ง

กรม ทช. เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ รวม ๔ ตำแหน่ง ๗ อัตรา ประกอบด้วย
๑. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ๑ อัตรา : ส่วนกลาง
๒. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ๑ อัตรา : ส่วนกลาง
๓. เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ๔ อัตรา : ชุมพร ภูเก็ต และตรัง
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

และ ๔. เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน ๑ อัตรา : ชลบุรี
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com/

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง