DMCR NEWS

ทช.เตรียมความพร้อมในการจัดประชุม พ.ร.บ.ทช.2558

  • 24 เม.ย. 2558
  • 746
ทช.เตรียมความพร้อมในการจัดประชุม พ.ร.บ.ทช.2558

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมชี้แจ้งพ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้มีนายสิรภพ พูนเพชร หัวหน้ากลุ่มนิติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโลมา ชั้น 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง