DMCR NEWS

ทช. ร่วมถกคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการทรัพยากรดิน

  • 5 ก.พ. 2564
  • 1,554
ทช. ร่วมถกคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการทรัพยากรดิน

          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ VDO CONFERENCE โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) และนายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรม ทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล 
          สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน รวมถึงการจำแนกประเภทที่ดิน จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครพนม นอกจากนี้ยังพิจารณาการเร่งรัดจำแนกประเภทที่ดิน ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ยังไม่ได้สำรวจและจำแนกประเภทที่ดินอย่างละเอียด เนื้อที่ประมาณ 6.3 ล้านไร่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

 

ภาพ/ข่าวโดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง