DMCR NEWS

รองฯโสภณร่วมกิจกรรม "ปั่น ปล่อย ปลูกป่าชายเลน"

  • 28 เม.ย. 2558
  • 757
รองฯโสภณร่วมกิจกรรม "ปั่น ปล่อย ปลูกป่าชายเลน"

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมกิจกรรม"ปั่น ปล่อย ปลูกป่าชายเลน" ในโอกาสที่ศาลยุติธรรม ครบรอบ 133 ปี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยมีนายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธี และมี ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมผู้พิพากษา ตุลาการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักยาน ปลูกป่า ปล่อยปู ปลา กว่า 500 คน ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (จ.สมุทรสาคร)

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง