DMCR NEWS

ฉลองลูกเต่ามะเฟือง ฟักออกจากไข่อย่างต่อเนื่องถึงรังที่๑๒ แล้ว

  • 22 ก.พ. 2564
  • 49
ฉลองลูกเต่ามะเฟือง ฟักออกจากไข่อย่างต่อเนื่องถึงรังที่๑๒ แล้ว

กรม ทช. ขอพาทุกท่านร่วมรับชม Animation ๓ ตอนจบ (Rerun) เกี่ยวกับชีวิตรัก เศร้าเคล้าน้ำตา ของน้องๆ แม่ๆ เต่ามะเฟือง สัตว์ทะเลหายาก ซึ่งเป็นสัตว์สงวนของไทย กับการปฏิบัติงานร่วมของเหล่าพี่ๆ นักอนุรักษ์จากชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และเจ้าหน้าที่ภาครัฐทั้งของกรม ทช. กรมอุทยาน และหน่วยงานท้องถิ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
#ตอนแรก Click : https://www.youtube.com/watch?v=1uJedaqmbo4&t=40s
#ตอนสอง Click : https://www.youtube.com/watch?v=IMeeuqV05Ek
#ตอนสาม Click : https://www.youtube.com/watch?v=B4ciuceNeok

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง