DMCR NEWS

ส่งมอบความรู้ด้านการอนุรักษ์ให้น้องๆ ธรรมประสิทธิ์ เมืองแม่กลอง

  • 23 ก.พ. 2564
  • 61
ส่งมอบความรู้ด้านการอนุรักษ์ให้น้องๆ ธรรมประสิทธิ์ เมืองแม่กลอง

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม รวม ๑๐๐ คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง