DMCR NEWS

ตรวจเรือประมงทะเลกระบี่ เอกสารครบตามระเบียบ IUU

  • 23 ก.พ. 2564
  • 36
ตรวจเรือประมงทะเลกระบี่ เอกสารครบตามระเบียบ IUU

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) นำเรือ ทช.๘๐๕ ตรวจตราป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายไร้การควบคุม (IUU) ทะเลกระบี่ รวม ๓ ลำ เป็นเรืออวนล้อมจับ และเรืออวนครอบปลากะตัก ผลไม่พบความผิดตามกฎหมาย มีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จึงประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ถูกกฎหมาย การจัดการขยะทะเล โดยไม่ให้ละเมิดกฎหมายทะเลต่างๆ และการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง