DMCR NEWS

ตรวจสอบที่ตั้งเขื่อนป้องกันกัดเซาะเมืองสมุทรปราการ

  • 23 ก.พ. 2564
  • 39
ตรวจสอบที่ตั้งเขื่อนป้องกันกัดเซาะเมืองสมุทรปราการ

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) ร่วมกับผู้นำชุมชน และ บริษัท เอส ที เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ตรวจสอบที่ตั้งโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันกัดเซาะชายฝั่งทะเลกับแนวเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี บริเวณเทศบาลตำบลบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการออกแบบและจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง