DMCR NEWS

พบปะเครือข่ายบางเตย แนะของบสนับสนุนงานอนุรักษ์ทะเล

  • 24 ก.พ. 2564
  • 35
พบปะเครือข่ายบางเตย แนะของบสนับสนุนงานอนุรักษ์ทะเล

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) พบปะกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พื้นที่ ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา เพื่อชี้แจงแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง โครงการสร้างบ้านปลาเพื่อการอนุรักษ์ของกรม ทช. และแนวทางการขอรับการสนับสนุนโครงการพลังงานทดแทน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง