DMCR NEWS

ตรวจเรือประมงทะเลชลบุรี เอกสารครบตามระเบียบ IUU

  • 24 ก.พ. 2564
  • 29
ตรวจเรือประมงทะเลชลบุรี เอกสารครบตามระเบียบ IUU

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) นำเรือ ทช.๒๑๗ ตรวจตราป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายไร้การควบคุม (IUU) ทะเลชลบุรี รวม ๕ ลำ เป็นเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ และเรืออวนลากคานถ่าง ผลไม่พบความผิดตามกฎหมาย มีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จึงประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ถูกกฎหมาย การจัดการขยะทะเล โดยไม่ให้ละเมิดกฎหมายทะเลต่างๆ และการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง