DMCR NEWS

บิ๊กท๊อป นำทีมมอบปะการังเทียมให้กับเครือข่ายชุมชนพังงา

  • 27 ก.พ. 2564
  • 29
บิ๊กท๊อป นำทีมมอบปะการังเทียมให้กับเครือข่ายชุมชนพังงา

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานมอบปะการังเทียมให้กับเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ จ.พังงา โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นายชนะ ภูมี Vice President – Cement and Construction Solution Business บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรม ทช. นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรม ทช. และนายสมพงศ์ ดาวพิเศษ ประธานมูลนิธิรักษ์เขาหลัก ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. บริษัท SCG และผู้นำเครือข่ายชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเล เขาหลัก จ.พังงา
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ รมว.ทส. ได้นำดำน้ำวางปะการังเทียมรูปทรงโดมลงใต้ท้องทะเล พร้อมทั้งสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศปะการังใต้ท้องทะเล เพื่อสังเกตการณ์การจัดวางฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง 3D Cement Printing รวม ๗ ชุด และปะการังเทียมรูปทรงโดม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ทช. SCG และจุฬาฯ ในการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของ จ.พังงา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำระดับโลก ลดผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ทะเล ตลอดจนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้อุดมสมบูรณ์ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง