DMCR NEWS

ทดลองอุปกรณ์ลดทอนคลื่น ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพังงา

  • 27 ก.พ. 2564
  • 40
ทดลองอุปกรณ์ลดทอนคลื่น ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพังงา

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ร่วมกับบริษัท โฟลทิลลา จำกัด สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับทดลองอุปกรณ์ลดทอนคลื่น ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยอุปกรณ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นโครงสร้างลอยน้ำลดพลังงานคลื่นนอกชายฝั่ง มีสมอยึดกับพื้นท้องทะเลเป็นระยะๆ มีความยาวตามแนวชายฝั่งประมาณ ๒๕๐ เมตร ติดตั้งห่างจากแนวชายฝั่งไม่เกิน ๑๕๐ เมตร ซึ่งพื้นที่ทดลองมีลักษณะเป็นหาดทราย สถานภาพชายฝั่งกัดเซาะปานกลาง บริเวณหาดบางเนียง ระบบหาดคึกคัก (T7D195) ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา มีลักษณะเป็นหาดหน้าตรง ชายหาดมีความลาดชันสูง พบโครงสร้างเขื่อนกันคลื่นประเภทตั้งตรงชำรุดเสียหายตลอดแนวชายหาด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง