DMCR NEWS

รมว.ทส. มาบางขวัญมอบรางวัลผู้แจ้งพบเต่ามะเฟืองวางไข่

  • 27 ก.พ. 2564
  • 55
รมว.ทส. มาบางขวัญมอบรางวัลผู้แจ้งพบเต่ามะเฟืองวางไข่

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้แจ้งการพบเห็นเต่ามะเฟืองวางไข่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรม ทช. และนางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรม ทช. ตลอดจนคณะผู้บริหารในสังกัด ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล จ.พังงา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดบางขวัญ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ รมว.ทส. ได้พบปะพี่น้องประชาชนผู้พบเห็นการวางไข่ของเต่าทะเลและแจ้งเบาะแสให้กับหน่วยงาน ทส. เพื่อขอบคุณและชื่นชมทุกคนที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอด อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวในการติดตามเฝ้าระวัง เพื่อจะได้ดำเนินการดูแลและกำหนดมาตรการเฝ้าระวังที่เหมาะสม ให้พวกลูกเต่าทะเลเหล่านั้นได้เจริญเติบโตอยู่คู่กับท้องทะเลไทยสืบไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง