DMCR NEWS

ชาวภูเก็ตสุดปลื้ม เฝ้าชมลูกเต่ามะเฟืองรังที่ ๑๓ หาดกะตะ

  • 27 ก.พ. 2564
  • 58
ชาวภูเก็ตสุดปลื้ม เฝ้าชมลูกเต่ามะเฟืองรังที่ ๑๓ หาดกะตะ

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๒๒.๐๐ น. กรม ทช. โดยศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดกะตะ สำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) และศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ตรวจพบการยุบตัวของผืนทรายบริเวณปากหลุมจตั้งแต่เมื่อวานช่วงเช้า จนกระทั่งมีลูกเต่ามะเฟืองทยอยฟักและคลานขึ้นมารอบริเวณปากหลุมมากขึ้น จึงได้จับลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ และขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมที่แข็งแรง สามารถนำไปปล่อยทะเลได้รวม ๒๙ ตัว มีอนุบาลรอปล่อย ๕ ตัว ลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด ๓๒ ตัว ไข่ไม่ได้รับการผสม ๑๔ ฟอง รวมเป็นจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่รวมทั้งสิ้น ๘๐ ฟอง และนับเป็นวันที่ ๕๖ หลังจากการพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง
อัพเดท เช้าวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ปล่อยลงทะเลเพิ่ม ๓ ตัว เหลืออนุบาล ๒ ตัว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง