DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4) (ประกาศเชิญชวน)

  • 1 มี.ค. 2564
  • 89

 

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 077379151ในวันและเวลาราชการ

 

 

ดาวน์โหลด

ประกาศ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.66 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
เอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.82 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
ราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
TOR.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5
แผนที่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.53 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง