DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการ้างจัดทำร่างประกาศ มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่เกาะเต่าและพื้นที่โครงการนำร่องการใช้แท่นหลุมปิโตรเลียม จำนวน 7 ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลบริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

  • 2 มี.ค. 2564
  • 63

ดาวน์โหลด

ยกเลิกประกาศเชิญชวน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง