DMCR NEWS

น้องๆ นิสิต ม.ทักษิณ บำเพ็ญประโยชน์ดูแลบ่ออนุบาลเต่าทะเลเกาะยอ

  • 4 มี.ค. 2564
  • 55
น้องๆ นิสิต ม.ทักษิณ บำเพ็ญประโยชน์ดูแลบ่ออนุบาลเต่าทะเลเกาะยอ

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ต้อนรับคณะอาจารย์ และนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๑ คน ในโอกาสศึกษาดูงาน แนวทางการบริหารโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลและทรัพยากรทางทะเล เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารและการวิเคราะห์โครงการ จากประสบการณ์จริง โดยใช้วิจารณญาณในการคิดและตัดสินใจ ณ บ่ออนุบาลเต่าทะเล ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา พร้อมบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความสะอาดบ่อเลี้ยงและอนุบาลเต่าทะเล เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง