DMCR NEWS

ชี้แนวป่าชายเลน ป้องกันออกโฉนดทับที่ป่าบางพลี

  • 4 มี.ค. 2564
  • 52
ชี้แนวป่าชายเลน ป้องกันออกโฉนดทับที่ป่าบางพลี

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) ลงพื้นที่ชี้แนวเขตป่าชายเลนและตรวจสอบตำแหน่งแปลงที่ดิน ตามที่สำนักงานที่ดิน จ.สมุทรปราการ สาขาบางพลี ได้มีหนังสือแจ้งให้มาตรวจสอบตำแหน่งที่ดินว่าอยู่ในหรือนอกพื้นที่เขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ซึ่งมีประชาชนมายื่นขอรังวัดออกโฉนดที่ดินในท้องที่ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการระวังชี้แนวเขตที่ดินป่าชายเลนในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๓

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง