DMCR NEWS

ทช.ร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing)

  • 6 พ.ค. 2558
  • 933

               เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) โดยมีพลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย/ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน กรุงเทพฯ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง