DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดำเนินงานปลูกป่าชายเลน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1) ประกาศเชิญชวน

  • 25 มี.ค. 2564
  • 65

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 038020070 ในวันและเวลาราชการ

 

ดาวน์โหลด

4ประกาศประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.11 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
3เอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.57 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5
5tor จ้างเหมาดำเนินงานปลูกป่าชายเลนทดแทน เนื้อที่ 220 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
6ราคากลางปลูกป่าชายเลนทดแทน 220 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.11 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง