DMCR INFOGRAPHIC

ความสำเร็จของมาเรียมโปรเจค ๔ : อันดับของประเทศไทยในด้านการจัดการขยะพลาสติกในทะเลดีขึ้น

  • 29 มี.ค. 2564
  • 406
ความสำเร็จของมาเรียมโปรเจค ๔ : อันดับของประเทศไทยในด้านการจัดการขยะพลาสติกในทะเลดีขึ้น

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เพจ ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความระบุว่า "ข่าวดี! อันดับของประเทศไทยในด้านการจัดการขยะพลาสติกในทะเลดีขึ้น โดยเลื่อนลงมาอยู่อันดับที่ ๑๐ จากเดิมปีที่แล้วอยู่ในอันดับที่ ๖ เนื่องจากเราสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า ๒๕,๒๘๔ ล้านใบ หรือคิดเป็นน้ำหนัก ๒๒๘,๘๒๐ ตัน ดังนั้น จำนวนขยะพลาสติดในทะเลจึงลดลงตามไปด้วย" นอกจากนี้ ผลจากการรณรงค์ของทุกภาคส่วนในการลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่อง และพี่น้องชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ตื่นตัวและช่วยกันกับหน่วยงานต่างๆ เก็บขยะออกจากทะเลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ๑ ปีที่ผ่านมา

ดาวน์โหลด

ความสำเร็จของมาเรียมโปรเจค ๔ อันดับของประเทศไทยในด้านการจัดการขยะพลาสติกในทะเลดีขึ้น.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.42 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 9