DMCR NEWS

ตรวจเรือประมงทะเลสงขลา เอกสารครบตามระเบียบ IUU

  • 8 เม.ย. 2564
  • 85
ตรวจเรือประมงทะเลสงขลา เอกสารครบตามระเบียบ IUU

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) นำเรือ ทช.๘๐๒ ตรวจตราพื้นที่ตามมาตรการป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายไร้การควบคุม (IUU) ทะเลสงขลา รวม ๒ ลำ เป็นเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ผลการตรวจสอบมีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ไม่พบความผิดตามกฎหมาย จึงประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ถูกกฎหมายโดยไม่ให้ละเมิดกฎหมายทะเลต่างๆ รวมทั้งการบริหารจัดการขยะทะเล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง