DMCR NEWS

สำรวจชายฝั่งหาดรัชดาภิเษก พบตะกอนสะสมปากคลอง

  • 8 เม.ย. 2564
  • 37
สำรวจชายฝั่งหาดรัชดาภิเษก พบตะกอนสะสมปากคลอง

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) สำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่หาดรัชดาภิเษก ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่งอยู่ในระบบระบบหาดเทพา-แหลมโพธิ์ ผลการสำรวจพบว่าชายหาดเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนทรายปากแม่น้ำคลองสายหมอ และพบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ เขื่อนกันคลื่นแบบท่อคอนกรีต และเขื่อนหินทิ้ง ไม่พบการชำรุดของโครงสร้าง และมีการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจทั้งของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง