DMCR NEWS

กรมทะเลหารือ ปตท. ยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก

  • 8 เม.ย. 2564
  • 40
กรมทะเลหารือ ปตท. ยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล พร้อมด้วยนายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน (ปตท.) และผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตลอดจนคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการยกระดับการดำเนินงานในโครงการที่ได้ดำเนินการร่วมกัน รวมถึงโครงการความร่วมมือในอนาคต ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) จากการดำเนินการด้านป่าไม้ของ ปตท. ร่วมกับภาครัฐ ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ในการหาข้อจำกัดการขอรับรองคาร์บอนเครดิตประเภท T-VER โดยกรม ทช. ได้เสนอความเห็น รวมถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคตต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง