DMCR NEWS

พร้อมร่วม Ocean Cleanup กทม. จัดการขยะปากน้ำเจ้าพระยา

  • 8 เม.ย. 2564
  • 32
พร้อมร่วม Ocean Cleanup กทม. จัดการขยะปากน้ำเจ้าพระยา

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยผู้แทนสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ผู้แทนสถานฑูตเนเธอร์แลนด์ The Ocean Cleanup (TOC) และ SCG เข้าร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสำนักสิ่งแวดล้อม ๒ อาคารสำนักการโยธา ชั้น ๒ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยมีนายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีการแนะนำความเป็นมาในความร่วมมือระหว่าง ทช. กับ TOC การนำเสนอ พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการจัดวาง Interceptor และความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดจนการบูรณาแผนการทำงานของ กทม. ในการจัดการขยะ ประเภทขยะ และกระบวนการจัดการ พร้อมนำเสนอการใช้ Citizen Science Application ในการประชาสัมพันธ์โครงการ เก็บข้อมูลขยะ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง