DMCR NEWS

สำรวจป่าชายเลนบางหญ้าแพรก ไม่พบการบุกรุก

  • 8 เม.ย. 2564
  • 35
สำรวจป่าชายเลนบางหญ้าแพรก ไม่พบการบุกรุก

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) ร่วมกับชุดปฏิบัติการเรือ ทช.๑๑๐ ปฏิบัติงานตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชน และการบริการ ด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน (คทช.) โดยเข้าพบประชาชน เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติ กรณีการสำรวจพื้นที่ และผู้ครอบครองที่ดิน การลงนามในเอกสารร่วมกันกับผู้นำชุมชน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการคุ้มครองป้องกันทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน พร้อมนี้ ได้ลาดตระเวนเพื่อป้องกันรักษาป่า บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ท้องที่ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ผลการปฏิบัติงาน ไม่พบการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนแต่อย่างใด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง